موزه های روستایی

۹۶۱۷ یقرا
اطلاعات اصلی

وزه های روستایی ،زیر مجموعه ی موزه های فضای باز می باشند که جلوه تمدن و فرهنگ روستایی رادرمحیط طبیعی به نمایش می گذارند . موزه های روستایی باانتقال آثار و بناها با مقیاس واقعی و قرارگیری در بستری مشابه وضعیت اولیه شکل می گیرند . فکر تاسیساین موزه برای اولین بار اززمین لرزه خرداد ۱۳۶۹ گیلان – زنجان ، که روند تخریب بناهای سنتی را  شدت بخشید توسط دکترمحمود طالقانی شکل گرفت .

مزيد من المعلومات

Address

گیلان - سنگر - موزه روستایی

معلومات إضافيةعنوانمكالمة هاتفيةسعر التذكرةوقت الزيارة

همه روزه زمان ۸ صبح الی ۱۱:۵۹ بغیر از روزهای تعطیل
معلومات اخرى

دیگر اطلاعات

Comments