موزه های روستایی

9618 reads
اطلاعات اصلی

وزه های روستایی ،زیر مجموعه ی موزه های فضای باز می باشند که جلوه تمدن و فرهنگ روستایی رادرمحیط طبیعی به نمایش می گذارند . موزه های روستایی باانتقال آثار و بناها با مقیاس واقعی و قرارگیری در بستری مشابه وضعیت اولیه شکل می گیرند . فکر تاسیساین موزه برای اولین بار اززمین لرزه خرداد 1369 گیلان – زنجان ، که روند تخریب بناهای سنتی را  شدت بخشید توسط دکترمحمود طالقانی شکل گرفت .

Further Information

Address

گیلان - سنگر - موزه روستایی

Time of Visit

همه روزه زمان 8 صبح الی 11:59 بغیر از روزهای تعطیل
دیگر اطلاعات

دیگر اطلاعات

Comments