آبشار سرگچ «  Sar   Gach»  و غارهاي اطراف آن : 

اين آبشار به بلنداي ۸ متر در شمال غربي رامهرمز و فاصله ۶ كيلومتري از اين شهر واقع است و آب آن محيطي سرسبز در كوههاي گچي اطراف آن به وجود آورده است .

ئاتر شهر

بزرگ‌ترین مجموعه نمایش تئاتر ایران است که در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی و به ابتکار و ریاست فرح پهلوی در تهران ساخته شد.

گردشگری

تاتر شهر

ئاتر شهر

آبشار سرگچ رامهرمز

آبشار سرگچ «  Sar   Gach»  و غارهاي اطراف آن : 

گردشگری سلامت

تاتر شهر

ئاتر شهر

آبشار سرگچ رامهرمز

آبشار سرگچ «  Sar   Gach»  و غارهاي اطراف آن : 

طبیعت گردی

تاتر شهر

ئاتر شهر

آبشار سرگچ رامهرمز

آبشار سرگچ «  Sar   Gach»  و غارهاي اطراف آن :